Lekoviti izvori i bazeni
ribarska banja cene privatnog smestaja
Ribarska Banja jedna je od najbogatijih banja u našoj zemlji kada je reč o broju njenih lekovitih izvora; na njenom području do sada je poznato ukupno šest različitih izvora lekovite mineralne vode. Neki od njih otkriveni su, veruje se, još u praistorijsko doba; a ni starim Rimljanima oni nisu promakli. Prva stručna hemijska analiza ovih voda, urađena je u Beču, davne 1834. godine. Međutim, mnogo pre ovih stručnih analiza, još tada kada su otkriveni, izvori su se smatrali za lekovite i iskorićavali su se i u terapijske svrhe.

Lekovite vode se klasifikuju prema svom hemijskom sastavu odnosno prema mineralnim karakteristikama, ali i prema
ribarska banja bolnica

temperaturi. Ribarska Banja je jedna od retkih banja u našoj zemlji, koja se može pohvaliti kako toplim tako i hladnim mineralnim izvorima koji se na njenom području nalaze. Prema istraživanjima naučnika, najprimenljiviji, u terapijske svrhe, su oni izvori čija je temperatura malo toplija od obične ljudske temperature, dakle oko nekih 38°C. Naravno nije važno da je voda samo topla, veoma je važan i njen sastav. Ribarska Banja bogata je sa čak četiri izvora tople vode, temperatura koje se kreću od 35 do 41,5°C. Od ostala dva, jedan je mlak, njegova temperatura ne premašuje 27,5°C; a, drugi je hladan i temperatura mu je oko 16,1°C. Ono što je veoma zanimljivo je, da je sastav ovih lekovitih voda u Ribarskoj Banji izuzetan, te da se pet od ukupno šest otkrivenih izvora koristi u terapijske svrhe pijenjem i kupanjem; a, samo jedan, onaj najhladniji, samo za piće. Ovaj najhladniji izvor, specifičan je ne samo zbog svoje niže temperature od ostalih izvora u Ribarskoj Banji, već po tome što je u pitanju jedina akratopega na celom Balkanu; a, akratopege su podzemne mineralne vode čija temperatura ne prelazi 20°C, a mineralizacija iznosi čak 500-1000mg/dm3. Ovaj izvor je kaptiran izgradnjom prelepe česme.
ribarska banja cene

Većina lekovitih izvora u Ribarskoj Banji nalazi se u podnožju prelepog brdašceta Samar. Izdašnost svi izvora je velika, tačno 170 litara u jednom minutu. Svi otkriveni lekoviti izvori u Ribarskoj Banji, po svom sastavu klasifikuju se u red sumporovitih homeotermi, slabo alkalnih i salinčanih voda. Ove bistre sumporovite vode sadrže i dosta natrijum sulfata, natrijum karbonata, natrijum silikata, hlornu i sumpornu kiselinu, aluminijum, mali procenat gvožđa i magenzijum karbonat.Odavno je dokazano pozitivno delovanje sumporovitih voda na naš ceo organizam, jer sumpor (kao jedan od glavnih elemenata ovih voda) veoma dobro prodire kroz kožu i na taj način dospeva do mnogih potkožnih i nekih drugih, dubljih, tkiva, a vrši i nezanemarljiv uticaj na neurotransmitere. Sumpor ima veoma povoljno dejstvo na naše zglobove, kosti i mišiće, a s obzirom da i lako prodire u organizam, on je veoma efektan kod tretiranja raznih reumatskih oboljenja, kao i posttraumatskih stanja, stanja nakoh preloma, uganuća, hirurških intervencija i sl. Ne smemo zaboraviti da napomenemo da je sumpor takođe i jak antiseptik te poboljšava metaoblizam kože, pomaže kod bakterijskih i gljivičnih infekcija na koži, psorijaze i mnogih drugih kožnih oboljenja. Najnovija istraživanja pokazala su da sumporovite vode, vode Ribarske Banje, imaju i povoljan uticaj na neka alergijska stanja.
ribarska banja cene bazena cene privatnog smestaja cenovnik

Nasuprot rasprostranjenom pogrešnom verovanju da su vode bogate sumporom, odnosno sumporovite vode, mutne, one su zapravo veoma bistre. Osim ako ne stoje veoma dugo u konstantnom dodiru sa svežim kiseonikom, jer tada se malo zamute. Jedino što je donekle neprijatno kod ovih izrazito lekovitih voda je njihov miris. Većina ljudi se slaže da miris voda bogatih sumporom podseća na miris pokvarenih jaja; u zavisnosti od ostatka sastava ovih voda kao i procenta sumpora voda će imati jači ili slabiji miris. Međutim, kada samo malo razmislite koliko dobrog Vam ove „mirišljave“ vode čine, vrlo brzo ćete zaboraviti na tu njihovu jedinu „manu“.

Zaista je neverovatan značaj ovih lekovitih voda u Ribarskoj Banji. Njihov sastav pomaže kod mnogih bolesti „modernog čoveka“, kao što su problemi sa varenjem;  odnosno, bolesti  „moderne žene“ – dakle, razni ginekološki problemi u ovoj banji će se veoma dobro tretirati i verovatno rešiti. Veruje se da vode Ribarske Banje unekoliko pomažu i kod šećerne bolesti, jer pomažu lučenje insulina. Osim pijenjem i kupanjem, sumporovite vode Ribarske Banje, koriste se i za inhaliranje, kod problema sa disajnim organima; ali i za ispiranje, osetljivih organa poput očiju radi tretmana infekcija kao što je konjuktivitis. Dakle, lekoviti izvori mineralnih sumporovitih voda u Ribarskoj Banji jedno su ogromno blago naše zemlje, jer pomažu kod širokog spektra bolesti, koriste se i za unutrašnju i za spoljašnju primenu; dakle njihov uticaj na naš organizam može biti dvostruki (unutra i spolja) u zavisnosti od naših problema i potreba.